בית מגורים חדש במדרשת בן גוריון, אוטוטו בבניה, עבור משפ׳ מימון קרס. 

 

אחרי שהתכוונו לתרום את ביתם למדע (כניסוי של היחידה לאדריכלות במכון בלאושטיין לחקר המדבר), הגיעו תמיר ועדי אלינו לתכנון מעונם. חזונם עדיין מרחיק לכת, התקציב עודו דל, ורמת היצירתיות גבוהה מתמיד.

 

הרעיון, בקצרה, היה ליצור בית כל כך קטן וירוק שבמבט ממעוף הציפור הוא כלל לא נראה. כל פיסת שטח אופקית – על, מאחורי, ומצדדי המבנה – תיועד לפיתוח נוף ולחקלאות ביתית ענפה.

 

במהלך התכנון הראשוני נתגלה דימיון חזק בין סקיצות המבנה לציור "l'escargot" של אנרי מטיס, ועל שמו הכינוי לבית.