והנה באה הכלה. אמנם שוקלת רבע טון, אבל בכל זאת יפהפייה. פילוסים, כיוונונים, אטימה ובשעה טובה יש דלת חדשה. בבית הזה תבוא דלת הרם-הזז אחת עם זיגוג בידודי כפול ואחת נוספת עם זיגוג בידודי משולש למען השוואת ביצועיהם התרמיים בחזית דרומית. לזגוגיות ציפויי Low-e, ציפוי הגנה משבירה ובתווך שביניהן תמהיל גז ארגון (90%) ואוויר (10%).