יצקנו באשלים חניה, למנהלת משתלה לצמחי מדבר. לא פלא שהבטון החלקלק הוטבע בעלים ופרחים מהגינה הסמוכה. הצמחים יעלמו תוך יום-יומיים ורק טביעת צורתם תישאר.

לאחר תקופת האשפרה נחזור ונוסיף לבטון קצת צבע בצריבה.