סיימון הרצה על נוחות תרמית – בפריסקול.

(20/05/16)