חורף בא. בודדנו בתאית גגות במענית ומצפה רמון.

(29/11/2017)