מי ומה

מעש, משנת 2013, היא קבוצה אדריכלית-יצרנית שמתכננת בתים קטנטנים עם תבונה סביבתית גבוהה ומובילה תהליכי בניה בייזום, ניהול ופיקוח.

תכנון

מעש מציעה שירותי תכנון אדריכלי מלאים מגיבוש חזון המיזם, דרך השגת היתר הבניה ועד לבקרת הביצוע. הכמיהה ל״בית קטן, נאה ומלבב״, אם בצורת דירה בבנין או מבנה צמוד קרקע, היא בסיס פועלנו הרעיוני ואין לה גבול מספרי. לעיתים, משלל שיקולים, בית קטן יהפוך גדול אך תמיד יישמר בו החן העיצובי וההגיון הבריא של מקום שהתפתח סביב אדם. 

בניה

במענה לבקשות עמיתינו ושכנינו שזמנם קצר מלהכיל את כל המלאכה או שנסיונם אינו מקיף מספיק, אנו מציעים שירותי ניהול מיזם, פיקוח צמוד וליווי מקצועי לבניה. לעיתים נציע גם את מומחיותינו במלאכות בניה מסוימות – כמו בידוד בתאית, בטישת קירות תלכיד, או עיבוד בטון אדריכלי – כשירות משלים לזה של שותפינו לביצוע.

סביבה

בין השיטות לבניה ירוקה, לעיצוב הנוף, לאדריכלות האקלימית – שם נמצאת, בעיקר, דאגתנו לסביבה. חשוב לנו במיוחד שנוחות המשתמשים במבנה תושג באמצעים מקיימים, בעזרת בידוד מיטבי ואיזון מושכל של פתחי המבנה למשל, כך שנוכל להשתחרר מהתלות במערכות מיזוג אקלים דורשניות.